Stručno osposobljavanje u Gradskoj upravi


Srijeda, 13. kolovoza 2014.

Grad Đurđevac u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje provodi prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Grad je izradio Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Đurđevcu za 2014. godini u kojem se planira prijam još dvije osobe. Pozivaju se svi nezaposleni mladi ljudi koji se vode u bazi podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Križevci Ispostava Đurđevac i koji imaju interes za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa da dostave traženu dokumentaciju u Grad Đurđevac na adresu Stjepana Radića 1, Đurđevac.

HZZ je danas na svojim stranicama objavio Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje s opisom stručnih karakteristika koje moraju ispunjavati pojedini kandidati.

Natječaj se može vidjeti na stranicama HZZ-a (www.hzz.hr), a krajnji rok za prijavu je 20. kolovoza 2014. godine.