Zaključak – davanje prethodne suglasnosti Parking timu d.o.o. na uvođenje akcijske cijene


Utorak, 22. siječnja 2013.

Na temelju   članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), a u svezi članka 5. stavka 3. Ugovora o koncesiji za obavljanje poslova upravljanja, održavanja i naplate parkirališnih mjesta vozila na području Grada Đurđevca, gradonačelnik Grada Đurđevca, 7. siječnja 2013. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
uvođenje akcijske cijene u Cjeniku za naplatu parkiranja
koncesionara PARKING TIM d.o.o. Rijeka

Koncesionaru PARKING TIM d.o.o. Ivana Pavla II. bb, Rijeka, temeljem zahtjeva od 4. siječnja 2013. godine,  daje se prethodna suglasnost na uvođenje akcijske cijene za:
-    mjesečnu parkirališnu kartu za fizičke i pravne osobe sa redovne cijene od 250,00 kn mjesečno na 175,00 kn/mjesečno  i
-    parkirališnu kartu za  fizičke i pravne osobe za razdoblje od 12 mjeseci, sa redovne cijene od 250,00 kn/mjesečno x 12mjeseci, odnosno sveukupno 3.000,00 kn/godišnje na ukupan iznos od 1.925,00 kn/godišnje.

KLASA: 340-01/12-01/07
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-11
Đurđevac, 7. siječnja  2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.