Zaključak o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika dobrovoljnih vatrogasnih društava


Četvrtak, 11. svibnja 2017.

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 11. svibnja 2017. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika dobrovoljnih vatrogasnih društava

Potvrđuje se imenovanje:

         - MIRKA VEČERIĆA za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac,
IVANA PETROVIĆA za zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac,

- IVANA SOBOTE za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Severovci,
DALIBORA BLAŽEKOVIĆA za zamjenika zapovjednika Dobrovoljno vatrogasnog društva Severovci,

- MATIJE PRELCA za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čepelovac,
IVICE STANKERICA za zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čepelovac,

- MARIJANA ĐUKIĆA za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Budrovac,
ĐURE LEBINCA za zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Budrovac,

- JADRANKA ČIŽMEKOVIĆA za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sirova Katalena,
MILIVOJA VEDRIŠA za zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sirova Katalena,

- VEDRANA BUKOVČANA za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mičetinac,
LUKE ČIŽMEŠIJA za zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mičetinac,

- ALENA ŠKUDARA za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Suha Katalena,
KRISTIJANA DIKŠIĆA za zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Suha Katalena,

- DUBRAVKA MATANA za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveta Ana,
BOŽIDARA RAČANA za zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveta Ana.

 

KLASA: 214-01/17-01/06
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-3
Đurđevac, 11. svibnja 2017.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl.iur., v. r.