Zaključak o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca


Četvrtak, 11. svibnja 2017.

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 11. svibnja 2017. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca

 

Potvrđuje se imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca i to:

                                  1. Matija Markešić, za zapovjednika,
2. Alen Škudar, za zamjenika zapovjednika.

 

KLASA: 214-01/17-01/06
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-2
Đurđevac, 11. svibnja 2017.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl.iur., v. r.