240 godina školstva u Đurđevcu


Petak, 27. rujna 2013.

Povodom obilježavanja 240 godina organiziranog školstva u Đurđevcu, u Domu kulture, dana 27. rujna 2013. s početkom u 11,00 sati, održana je svečana sjednica na kojoj je predstavljena Monografija Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac, autora Marijana Vinkovića (ravnatelja) i Nikole Vukovića (pedagoga) te održan prigodni program uz nastup učenika Osnovne škole.

Na svečanoj sjednici bili su nazočni gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković, zamjenica gradonačelnika Brankica Kolomaz i predsjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca Kristina Benko Markovica.

U prigodnom govoru, gradonačelnik je čestitao nazočnima visoki jubilej, naglasio uspješnu suradnju škole i lokalne zajednice i istaknuo potrebu daljnjeg unapređenja materijalnih uvjeta za odvijanje nastave. U svezi navedenog, izrazio je očekivanje da će se u narednoj godini u Proračunu Koprivničko-križevačke županije pronaći potrebna sredstva za sanaciju postojećeg krovišta na Osnovnoj školi koje je od neadekvatnog materijala – salonita, a tom prilikom da će se izvršiti i nadogradnja škole s potrebnim učionicama, kako bi se nastava mogla odvijati u jednoj smjeni.