494.034,24 kn odobreno za 16 korisnika za subvencioniranje mjera energetske učinkovitosti u obiteljskim kućanstvima na području Grada Đurđevca


Utorak, 4. studenoga 2014.

Grad Đurđevac u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je javni natječaj za subvencioniranje mjera energetske učinkovitosti u obiteljskim kućanstvima na području Grada Đurđevca.

Riječ je o Programu koji Grad provodi zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je u 2014. godini za 16 korisnika (6 korisnika za zamjenu postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije i 10 korisnika za povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće) odobreno sveukupno 494.034,24 kn.

Ukupni troškovi opreme i ugradnje mjera za povećanje energetske učinkovitosti kod fizičkih osoba u kućanstvima Provoditelja natječaja subvencionirat će se nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od najviše 50% ukupno prihvatljivih troškova, od čega je udio Fonda 40% ili do 30.000,00 kn, a Grada Đurđevca 10% ili do 7.500,00 kn, odnosno do najvećeg iznosa od 37.500,00 kn (uključujući zakonsku stopu PDV-a). Sufinanciranja će biti dodijeljena za troškove nabave i ugradnje.