Anketni upitnik o stambenim potrebama u Gradu Đurđevcu


Četvrtak, 2. srpnja 2015.

Temeljna misija ove ankete Grada Đurđevca je pružanje pomoći u stambenom zbrinjavanju prvenstveno mladim obiteljima kako bi na najprimjereniji i ekonomski najprihvatljiviji način riješili jedno od osnovnih životnih pitanja; osiguranje svog životnog prostora.

Grad Đurđevac stoga usmjerava svoje aktivnosti prema realizaciji projekata stambene izgradnje u kojima će svojim građanima, prvenstveno mladim obiteljima, pokušati ponuditi cijenu kvadrata stana/kuće u nizu osjetno nižu od trenutnih tržišnih cijena, vodeći pri tom računa da kvaliteta izgrađenih stanova ne bude narušena već iznadprosječna. Ulažu se napori kako bi se osigurali što povoljniji uvjeti kreditiranja od strane poslovnih banaka koje su spremne pratiti projekte stambene izgradnje.

Na osnovu podataka prikupljenih provedenom anketom, identificirat će se zainteresiranost, mogućnosti i potrebe građana za rješavanjem stambenog pitanja prema kojima bi se strateški planirala buduća gradnja u Gradu Đurđevcu.

U tu svrhu izradili smo anketni upitnik o stambenim potrebama u Gradu Đurđevcu, te Vas pozivamo da se odazovete na ovu anketu putem on-line „ Anketni upitnik o stambenim potrebama u Gradu Đurđevcu“ ili ispunite anketu iz priloga te osobno ili poštom dostavite u Gradsku upravu Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac sa naznakom : „Anketni upitnik o stambenim potrebama“

Ističemo da ova Anketa nije podloga za konkretan odabir odnosno izradu konkretne Liste prioriteta. Informacije prikupljene anketom služit će isključivo za dobivanje pregleda relevantinih podataka i elemenata u cilju izrade što kvalitetnije snimke stvarnih potreba potencijalnih kupaca, kako bi Grad Đurđevac sa svojim upravnim tijelima na što primjereniji način pristupio operativnoj razradi predmetnog projekta stambenog zbrinjavanja građana - mladih obitelji koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje.

Budući da o prikupljenim podacima ovise daljnje aktivnosti i ocjena dugoročnog interesa Grada u cilju lakšeg rješavanja stambenog problema građana, molimo Vas da popunite Anketni upitnik traženim podacima i dostavite ga na gore navedenu adresu. Anketu možete podignuti i u Gradskoj upravi Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1 i na web stranici Grada Đurđevca.