Asocijacije na Dalija: objavljen likovni natječaj za osnovnoškolce


Srijeda, 18. rujna 2019.

Pozivamo sve škole i osnovnoškolce nižih razreda da se uključe u likovni natječaj/izložbu koji organizira Muzeja Grada Đurđevca i ŽSV-a učitelja Likovne kulture Koprivničko – križevačke županije pod nazivom ASOCIJACIJE NA DALIJA.

Učenici sudjeluju u natječaju na zadanu temu, a vezano uz aktualnu izložbu Salvadora Dalija Recepti za besmrtnost u Muzeju Grada Đurđevca. Cilj je da učenici nakon upoznavavanja s opusom predstavljenim na izložbi, uz aktivnosti mentora u uvodnom djelu sata različitim metodama i pristupima istraže stvaralaštvo Salvadora Dalija, ali i umjetnički pravac nadrealizam, te se na svoj način pokušaju poigrati, u maniri samog umjetnika.

Na likovnom natječaju sudjeluju učenici osnovnoškolskog uzrasta u dvije kategorije: od 1. do 4. razreda te od 5. do 8. razreda. Likovni radovi se šalju dobro zaštićeni, a rok za dostavu radova je petak, 4. listopada 2019.

Učeničke radove izabrat će i vrednovati stručno povjerenstvo, uzimajući u obzir spoznajne, likovno-izražajne i stvaralačke mogućnosti s obzirom na uzrast, a polazište za prosudbu biti će postignuta originalnost, kreativnost i likovno-tehnička izvedba. Radovi će biti nagrađeni u dvije kategorije( 1.-4. i 5.-8. razred ) s po tri nagrađena rada u svakoj kategoriji, a nakon toga će se organizirati i izložba radova koja će se moći pogledati u protoru Muzeja Grada Đurđevca.

Cjelokupni tekst natječaja možete pronaći u nastavku teksta: