Asocijacije na Dalija: ocijenjeni radovi pristigli na likovni natječaj za osnovnoškolce


Četvrtak, 10. listopada 2019.

Sukladno ranijim najavama o održavanju likovnog natječaja pod nazivom Asocijacije na Dalija, koji je organizirao Muzej Grada Đurđevca povodom izložbe Salvadora Dalíja Recepti za besmrtnost u suradnji sa Županijskim stručnim vijećem učitelja likovne kulture Koprivničko-križevačke županije, održan je odabir najboljih radova pristiglih na spomenuti natječaj.

Pristiglo je sveukupno 176 radova iz čak 23 osnovne škole s područja pet županija, Koprivničko-križevačke Krapinsko-zagorske, Međimurske, Varaždinske te Virovitičko-podravske županije.

Stručno povjerenstvo u sastavu Ana-Marije Smoljanec, Mirka Lekića i Edite Janković Hapavel, odabralo je po tri nagrađena te tri pohvaljena likovna uratka i to u dvije kategorije, od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda osnovne škole.

Prilikom odabira najboljih radova uzimale su se u obzir spoznajne, likovno-izražajne i stvaralačke mogućnosti s obzirom na uzrast, a polazište za prosudbu bila je postignuta originalnost, kreativnost i likovno-tehnička izvedba.

Cilj natječaja bio je povezati je analitičko promatranje i stvaralaštvo djece i mladih. Analizirajući stvaralaštvo umjetnika Salvadora Dalíja učenici istražuju, promišljaju i  dolaze do novih spoznaja i ideja za vlastito stvaranje.

Salvador Dalí kao jedan od vodećih umjetnika 20. stoljeća u svom širokom i raznolikom opusu predstavlja svoju svestranost i istraživački duh. Osim što izložba pruža uvid u likovni opus umjetnika, njegovim načinom interpretacije uvodi nas i u umjetnički pravac nadrealizma koji je obilježio likovnu scenu polovicom 30-ih godina 20. stoljeća.

Odabrani nagrađeni i pohvaljeni radovi te radovi koji su ušli u uži izbor bit će izloženi na prigodnoj izložbi čije će otvorenje biti u ponedjeljak 21. listopada 2019. u Muzeju Grada Đurđevca.