Betlehemsko svjetlo stiglo u Đurđevac


Četvrtak, 17. prosinca 2015.

Članovi Saveza izviđača Hrvatske donijeli su Betlehemsko svjetlo u Zagreb, a nakon svečane mise u zagrebačkoj katedrali svi prisutni mogli su uzeti Svjetlo i ponijeti ga u svoj dom, dok će se izviđači pobrinuti da se svjetlo proširi po cijeloj Hrvatskoj.

Odred izviđača Picoki je ovu nedjelju donio Betlehemsko u Đurđevac, a Betlehemsko svjetlo će se podijeliti građanima u nedjelju 20. prosinca na Svetoj misi u 11 sati u crkvi sv. Jurja. Donoseći Svjetlo, skauti žele ponijeti poruku da su najbolji dio našega života često mala, bezimena, nezapamćena djela dobrote i ljubavi koja su potrebna svakome od nas.

„Nosimo mir u sebi da bismo dijelili mir s vama.“