Brojni građani i vrtićarci podržali projekt Biti slijep na pet minuta


Nedjelja, 21. listopada 2018.

Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije na Trgu sv. Jurja u Đurđevcu provela je edukaciju građana u sklopu projekta Biti slijep na pet minuta.

Projekt je privukao veliki broj građana, a koji su simulacijom sljepoće (sa povezom preko očiju i dugim bijelim štapom) prolazili preko staze s preprekama. Kroz radionicu su se pobliže upoznali i sa raznim oštećenjima vida i sa Braillevim pismom.

Cilj projekta je bio da građani koji vide iskuse simulaciju sljepoće i savladaju poduku iz osnova vođenja slijepe osobe te da nauče kako na pravilan način pomoći osobama s oštećenjem vida. Štand na Trgu sv. Jurja posjetili su i vrtićanci Dječjeg vrtića Maslačak koji su također stavili povez preko očiju i podržali ovaj projekt.