Članovi Taekwondo kluba Borik u Zagrebu polagali za pojaseve


Srijeda, 17. listopada 2018.

Taekwondo klub Borik Đurđevac imao je organizirano polaganje za učeničke pojaseve na zagrebačkom Dobrom dolu pred ovlaštenim ispitivačem Tihomirom Horvathom,  7°dan WTFa.

U komisiji su još bili Tomislav i Krešimir Horvath, Saša Ličan-Saška i Dubravko Husak.

Polaganju je pristupilo 30-ak polagača iz Taekwondo kluba Borik, Zelingrada i Maksimira. Iz Taekwondo kluba Borik su polagali: Petra Grivić, Nika Ivandija, Laura Hrlić, Leonardo Vinković (9.kup), Borna Čokić i Petra Hrlić (7.kup), Malia Milodanović i Betina Čokić (6.kup), te Monika Majnović i Marta Globan (1.kup). Svi polagači su zadovoljili kriterije komisije i uspješno položili, a time su Borikove Monika i Marta postale kandidatkinje za crni pojas.