Članovi TKD kluba Borik ostvarili uspjeh na polaganju za crne pojaseve


Ponedjeljak, 27. lipnja 2016.

TKD klub Borik Đurđevac je u Zagrebačkom Sopotu imao polaganje za crne pojaseve. Polaganju je pristupilo 110 polagača iz Hrvatske, a Borik je imao dva predstavnika:  Dorijana Ivančana (za 1. poom) i Dajanu Majnović (za 1. dan). Komisiju su činili: Juraj Kralj, Davor Prđun, Ivan Klaić i Mladen Uskok.

Neki polagači nisu prošli ispit koji je bio rigorozan i zahtjevan no Dorijan i Dajana su nakon intenzivnih priprema sa trenerom Dubravkom Husakom briljirali i zadovoljili kriterije HTS komisije. Tako je TKD klub Borik bogatiji za dva crna pojasa koja će treneru Husaku nadasve olakšati daljnji trenerski rad.