Danas mali, sutra veliki majstor


Petak, 27. travnja 2018.

U Osnovnoj školi Ivanska održana je 7. manifestacija tehničkog stvaralaštva Danas mali, sutra veliki majstor.

Osnovna škola Grgura Karlovčana sudjelovala je s dvije ekipe u kategoriji 2 i to: ekipa jedan u sastavu Luka Perčulija (8. d) i Ena Pleško (6. d), te ekipa dva u sastavu Matea Ščuka (6. d) i Luka Carek (5. d). Ekipa jedan osvojila je drugo mjesto, a ekipa dva peto mjesto. Ekipa jedan osvojila je i vrijednu nagradu za ostvarene rezultate.

Mentor učenicima bio je Milan Kos, a ovom prilikom pohvaljujemo sve učenike za postignute rezultate i za uzorno predstavljanje naše škole.