Dječja grupa višeg uzrasta KUD-a Petar Preradović predstavljat će našu županiju na festivalu u Kutini


Četvrtak, 10. svibnja 2018.

U Sv.Ivanu Žabnu prošli tjedan je održana 15. Županijska smotra dječjeg folklore Koprivničko-križevačke županije. 

U programu su sudjelovale  dječje grupe nižeg uzrasta  KUD Tomislav Sveti Ivan Žabno, KUD Rudar Glogovac, KUD Grgur Karlovčan, Kalinovac- folklorna skupina dječjeg vrtića Bubamara, Folklorni ansambl Koprivnica, KUD Delovi, KUD Zrin Legrad , KUD Petar Preradović Đurđevac i KUD Križevci te dječje grupe višeg uzrasta: KUD Grgur Karlovčan- Kalinovac, KUD Prugovac, KUD Petar Preradović Đurđevac, Folklorni ansambl Koprivnica, DIF Koprivnički Ivanec i KUD Stari graničar,Cirkvena. 

Odlukom Stručne komisije našu županiju će na Festivalu dječjeg folklora u Kutini zastupati dječja grupa višeg uzrasta KUD-a Petar Preradović Đurđevac, na dječjim Vinkovačkim jesenima KUD Rudar Glogovac i KUD Tomislav Sveti Ivan Žabno, dok će dječja grupa višeg uzrasta Folklornog ansambla Koprivnica i KUD Prugovac predstavljati županiju na malim Đakovačkim vezovima.