Dječje jezične igre i u 2017. godini


Srijeda, 4. siječnja 2017.

Ministarstvo kulture započelo je s objavom rezultata financiranja programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, te su Gradskoj knjižnici Đurđevac odobrena sredstva za provedbu programa Dječje jezične igre.

Dječje jezične igre su projekt koji je započeo još prošle godine, a projekt se sastoji od devet radionica koje će se održati u svibnju i lipnju. Radionice su namijenjene učenicima trećih razreda osnovne škole, a voditelji radionica su ljudi koji žive u našoj sredini, ali su došli su iz različitih dijelova svijeta (Makedonija, Slovenija, Bugarska, Rusija, Nizozemska, Bangladeš, Mađarska).

Oni će se predstaviti djeci na svojem materinjem jeziku, te ih naučiti osnovnim riječima, kao što su pozdravi, predstavljanje, "čarobne riječi", upiti o snalaženju i sve ostalo što djeca požele naučiti.

Cilj ovih radionica je prevenirati netoleranciju prema drugim ljudima, a manjinskih skupinama pružiti prostor za vlastito izražavanje i predstavljanje vlastite tradicije i kulture.