Dječji vrtić Maslačak: Legenda o Picokima zanimljiva tema u vrtiću i u ljetnim mjesecima


Petak, 16. kolovoza 2019.

Iako je Picokijada daleko iza nas, u Dječjem vrtiću Maslačak Picokijada i Legenda o Picokima uvijek su zanimljiva tema za brojne radionice i aktivnosti.

Ovih dana u dječjoj skupini Cvjetići ponovno su se podsjetili likova iz legende i pijetla koji je zahvaljujući mudrosti jedne starice spasio grad.

Svi zajedno izradili su plakat naše Legende o Picokima s nacrtanom utvrdom Stari grad. Izrađivali su i pjetliće od glinamola od kojih su kasnije nastali šareni broševi i magneti. Mekom iglom i koncem na platnu vezali su poznate simbole grada Đurđevca i legende. Bojali su bojanke, likovno i kreativno se izražavali, a kroz aktivnosti, kažu odgojiteljice nastojalo se kod djece poticati kretivnost i samostalnost u odabiru likovnih materijala i tehnika.

-Kao i kroz svaku Picokijadu tako i kroz ovu, te kreativne aktivnosti djeca razvijaju ljubav prema tradiciji našega kraja, a usavršila su i glumu, pjesmu, ples i odličnu vještinu komunikacije te su se pritom dobro zabavila- rekle su odgojiteljice.