Dječji vrtić Maslačak: mališani kroz kreativne aktivnosti razvijali grafomotoriku


Utorak, 1. listopada 2019.

Početkom nove pedagoške godine dječja odgojna skupina Gljivice iz vrtića Maslačka preselila se u novi prostor koji za djecu znači da su godinu dana stariji te da su im se interesi i potrebe promijenili.

Ove godine mališani iz Gljivica navršavaju četiri godine kad je najlakše uvježbati pravilan hvat držanja olovke koji pripada području razvoja fine motorike.

Razvojem fine motorike dijete će biti uspješnije u grafomotoričkim aktivnostima. Tako odgojiteljice redovito rade s djecom kako bi uvježbala pravilno pisanje. Za početak su krenuli sa zamjenskim aktivnosti za razvoj grafomotorike kao što su: nizanje slamki i perli na špagu, žicu, flaks, konac, slaganje kocki ili puzzli, slikanje prstima, crtanje kredom i rezanje škaricama.

Za gore navedene aktivnosti, ponudile su djeci veliki i raznoliki izbor materijala koji djeca mogu svakodnevno koristiti za igru prema vlastitom interesu i željama.