Dječji vrtić Maslačak obilježio Europski dan logopedije


Srijeda, 9. ožujka 2016.

Dječji vrtić Maslačak ove godine je organizirao obilježavanje Europskog dana logopedije. Svake se godine taj dan posvećuje određenoj problematici s područja jezično-govorno-glasovne komunikacije i poremećaja, a s kojom se bave logopedi.

Organiziran je Dan otvorenih vrata logopeda gdje su roditelji sa djecom koja ne pohađaju vrtić mogli doći na procjenu jezično-govornog statusa. Također je u prostorijama vrtića organizirano predavanje za odgojitelje, roditelje i sve one koji se bave odgojem djece. Tema ovogodišnjeg Europskog dana logopedije je bila: Predčitalačke i predmatematičke vještine u obiteljskom okruženju.

Logopedica Antonija Vranić je na predavanju istaknula važnost ranih interakcija i komunikacije djece s okolinom. Sudionici predavanja, odgojitelji i roditelji, savjetovani su kako kroz igru poticati vještine potrebne za savladavanje čitanja, pisanja i matematike u školi.