Edukacija zaposlenika o zdravoj prehrani u Dječjem vrtiću Maslačak


Srijeda, 17. ožujka 2021.

Dječji vrtić Maslačak iz Đurđevca u suradnji s nutricionističkim savjetovalištem Nutrilab+ iz Zagreba radi na projektu edukacije o temeljima zdrave prehrane djece vrtićke dobi. Ovaj projekt ima za cilj regulirati prehranu djece u vrtiću, prilagoditi je prehrambenim potrebama djece te dobi te omogućiti da prehrana u vrtiću zadovoljava sve nutritivne i kalorijske potrebe djece.

U sklopu projekta glavna kuharica vrtića Blaženka Dokuš proći će detaljnu edukaciju o prehrambenim smjernicama i preporukama za djecu vrtićke dobi kao i općenitih informacija o zdravoj prehrani, makro i mikronutrijentima, nakon koje će Blaženka znati osnovne temelje o prehrani kako bi dalje samostalno mogla slagati i kreirati nova zdrava jela za djecu.

U prvom dijelu ove edukacije Blaženka prolazi teorijski dio ovog procesa gdje će usvojiti osnovna znanja o tome koje su komponente hrane, što su makronutrijenti te što znači zdrava prehrana za djecu i kako kreirati zdravi meni. Nakon odrađenog prvog, teorijskog dijela edukacije slijedi usvajanje praktičnih znanja.