Djelatnice Udruge Mali princ stekle nova znanja


Četvrtak, 1. listopada 2015.

Lara Frančina, zaposlenica đurđevačke Udruge Mali princ sudjelovala je u radionici na temu uspješno upravljanje projektom. Na radionici su prezentirana široka znanja, tehnike i vještine nužne za uspješno vođenje projekata čime se nudi mogućnost maksimiziranja iskorištenosti odobrenih financijskih sredstava. Naglasak je bio i na praktičnom radu u okviru kojeg se kroz konkretne primjere projekata održala zajednička rasprava o najčešćim problemima koji se javljaju kod provedbe projekata te što učiniti kako bi ih izbjegli ili uspješno riješili.

Marina Grgurek, tajnica Udruge sudjelovala je u radionicama na teme priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te financijsko upravljanje i kontrola njihove provedbe. Radionice su imale za cilj pružiti informacije o aktualnim natječajima u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova, upoznati sudionike s metodologijom pripreme i provedbe EU projekata te financijskom planiranju.