Đurđevac još uvijek ima najjeftiniju cijenu vode u Županiji


Utorak, 8. travnja 2014.

Đurđevac još uvijek ima najjeftniju cijenu vode od svih gradova i mjesta u Koprivničko-križevačkoj županiji, iako je odlukom Vlade od 23. siječnja 2014. cijena naknade za korištenje voda povećana s 1,35 kn/m na 2,85 kn/m3.

Potrebno je naglasiti da je poskupljenje rezultat donošenja odluke Vlade, a ne rezultat poslovanja Komunalija d.o.o. Đurđevac, te da se sredstva dobivena poskupljenjem slijevaju u državni proračun.

Na osnovu promjena cijene naknade za korištenje voda Komunalije d.o.o. Đurđevac bile su nužne izmjeniti postojeći Cjenik. Komunalije su započele s novim obračunavanjem naknade za korištenje voda od 1. travnja 2014. godine.