Kikići predstavili svoje kuće


Četvrtak, 4. ožujka 2021.

U ovoj radnoj pedagoškoj 2020./2021. godini maleni Kikići proveli su projekt pod nazivom Đurđevac – moj grad u sklopu kojeg su vrtićarci uz pomoć svojih roditelja izradili i predstavili svoje kuće. Roditelji su rado prihvatili inicijativu od strane odgajateljica koje su njima i mališanima objasnile na koji način i od kojih materijala izraditi vlastitu kuću.

Na veliko zadovoljstvo cijela skupina je uspjela ostvariti zadatak što je na kraju posebno razveselilo djecu, ali i roditelje koji su na taj način imali mogućnost družiti se jedni s drugima i razvijati vlastitu maštu i kreativnost. Prilikom donošenja kuća u vrtić djeca su ponosno pokazivala svoje kuće koje su izradila sa svojim mamama i tatama, a u međuprostoru ispred sobe dnevnog boravka djeca su sama organizirala vlastitu simboličku igru s kućama od velikih kartonskih kutija.

Osim svakodnevne igre odgajateljice su s Kikićima prošetale ulicama grada Đurđevca pri čemu je svako dijete predstavilo svoju kuću. Cilj projekta je da djeca upoznaju i stječu nove spoznaje o gradu u kojem svakodnevno žive te razvijaju osjećaj pripadanja cjelokupnoj zajednici. Odgajateljice ovim putem zahvaljuju svim roditeljima na uključenju u projekt.