Đurđevačke „pogačarke“ učenike u Obrtičkoj školi u Koprivnici podučile pripremi pogače z oreji


Četvrtak, 10. svibnja 2018.

Koprivnička Obrtnička škola, točnije stručne nastavnice kuharstva Ksenija Sedlanić i Grozdana Bohorč sa učenicima kuharskoga smjera,  bili su jučer domaćini članicama Udruge žena Grada Đurđevca.

U sklopu kontinuirane prezentacije pogače z oreji, koja već više od godinu dana ima status zaštićenog nematerijalnog dobra RH, đurđevačke „pogačarke“ su buduće podravske kuhare, inače učenike, kuhare  drugih razreda u ovoj Obrtničkoj školi, poučile kako se priprema ova podravska poslastica.

Koordinatorica i inicijatorica njene zaštite, Anđela Lenhard Antolin koprivničke je učenike upoznala s posebnostima, povijesni pojedinostima , te prigodama i području  gdje se u Podravini pogača z oreji  pripremala i pekla. Članice Udruge žena, Ljubica Dobravec, Verona Lenhard i Brankica Balabanić učenicama su i zorno pokazale postupak njene pripreme. Nakon zajednički dobro odrađenog posla đurđevačke su „pogačarke“ pohvalile zainteresiranost budućih mladih podravskih kuhara za ovim starinskim kolačem,  te se zahvalile njihovim stručnim nastavnicama na toplom domaćinstvu i mogućnosti da im je prezentiraju. Koprivnički  kuhari, učenici Obrtničke škole, nakon dobro odrađenog posla zasladili su se pogačom z oreji uz obećanje i najavu da će je kod kuće pripremiti i peči svojim obiteljima.