Đurđevački graničari hodočastili u Molve


Nedjelja, 9. kolovoza 2015.

Članovi Konjičkog kluba Đurđevački graničari sudjelovali su u hodočašću konjskih zaprega i jahača u molvarsko proštenište. Hodočašće je organizirala Općina Molve u suradnji s Konjogojskom udrugom Prekodravlje iz Gole. Uzgajivači konja naklonili su se Majci Božjoj Molvarskoj, a fra Filip Musa, molvarski župnik blagoslovio je konjske zaprege i jahače.