Đurđevački vatrogasci i ove godine na dislokaciji na otoku Lastovu


Nedjelja, 28. srpnja 2019.

Djelatnici đurđevačke Javne vatrogasna postrojbe i ove godine obavljaju redovna dežurstva na Jadranu. Dislocirani su na otoku Lastovu, a na drugu smjenu upućena su dva djelatnika iz JVP Đurđevac, jedan iz JVP Križevci, kao i dva pripadnika DVD-a, jedan član DVD-a sa križevačkog požarnog područja te jedan član iz požarnog područja Đurđevac.

Na dislokaciji se nalaziti šumsko terensko vozilo opremljeno kombiniranom pumpom, spremnikom sa 4500 litara vode, 200 litara pjenila i krovnim bacačem, kao i kompletnom opremom za gašenje požara i hidrauličkim alatom „Lukas“ za potrebe tehničkih intervencija te dodatno kombi vozilo i vozilo za gašenje šumskih požara TAM 150.

Iz redova JVP Đurđevac drugu smjenu koja traje 15 dana odrađuju  Ređep Hrvoje i Barberić Danijel.

Tijekom ljetne sezone na otoku Lastovu naši vatrogasci će odraditi šest dislokacija prema procjeni protupožarne sezone za 2019. godinu, a odrađivati će smjene u trajanju od 15 dana.