EU natječaji – Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP


Petak, 10. travnja 2015.

Namjena poziva je poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Cilj poziva je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih, odnosno očuvanje postojećih radnih mjesta.

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 357.200.000 kuna za razdoblje 2014. – 2020.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 5.000.000 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće, a prihvatljive aktivnosti su podijeljene u nekoliko kategorija:

  1. Regionalne potpore dodjeljuju se za početno ulaganje ili početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti
    2. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP
    3. Potpore za sudjelovanje na sajmovima
    4. Potpore za usavršavanje

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 31. prosinca 2020. godine.

Sve detalje o pozivu možete pronaći http://minpo.hr/default.aspx?id=4176

Izvor: www.minpo.hr