Kreditni program “Mikro-kreditiranje – prvi korak u poduzetništvo”


Srijeda, 18. veljače 2015.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije kao provoditelj programa objavila je kreditni program „Mikro kreditiranje – prvi korak u poduzetništvo“.

Krediti su namijenjeni za poslovne subjekte u osnivanju, trgovačka društva, obrte, OPG, zadruge, slobodna zanimanja (npr. liječnici, stomatolozi, javni bilježnici i dr. fizičke osobe u sustavu PDV-a).

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

  1. Osnovna sredstva (Udio u osnovnom kreditu do najmanje 60%)
  • ulaganje u strojeve i opremu
  • ulaganje u alate i uređaje
  • ulaganje u sredstva za rad
  • kupnja/adaptacija zemljišta i poslovnih objekata
  • razvoj softverskih i IT rješenja i ostala nematerijalna imovina

2. Obrtna sredstva (Udio u osnovnom kreditu do najviše 40%)

Najniži iznos kredita je 10.000,00 kuna, a najviši 120.000,00 kuna.

Poček: 6 mjeseci

Rok otplate: do 5 godina uključujući i poček

Kamatna stopa je 0,99% godišnje, fiksna. Efektivna kamatna stopa je 1,09%.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva za krajnjeg korisnika: 0,25% jednokratno na iznos odobrenog kredita

Sve informacije o kreditnom programu i svu dokumentaciju potrebnu za predaju Zahtjeva za kredit možete preuzmite na http://www.hamagbicro.hr/mikro-kreditiranje/otvoreni-javni-poziv-mikro-kreditiranje/ .