M.Blažok: rješenje za vodoopskrbni sustav iz EU fondova


Subota, 19. lipnja 2010.

Na prošlotjednom potpisivanju ugovora u Zagrebu, a za izradu projektno-tehničke dokumentacija, za potrebe rješavanja vodoopskrbnog sustava na području Koprivničko-križevačke županije, što bi se financiralo iz EU fondova, uz generalnog direktora HV Jadranka Husarića, predstavnike nadležnih ministarstva, te zamjenika župana Darka Sobote i ravnatelja županijskoga Zavoda za prostorno planiranje Zlatka Filipovića, bio je i direktor Komunalija d.o.o., mr.Marijan Blažok.    Komunalije su zaključile Ugovor o financiranju projektne dokumentacije na području Koprivničko-Križevačke županije – istočno područje. Tim ugovorom financira se izrada projektno – tehničke dokumentacije za vodne građevine na našem distribucijskom području, nadzorno-upravljačkog sustava, te sve vrste procjena utjecaja zahvata na okoliš za vodocrpilište „Đurđevac 2“. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.100.000 kn.  Zaključenjem ovog ugovora započinje priprema projekata koji će se od 2012. godine financirati iz strukturnih fondova EU. Ukupna vrijednost projekata koji će se kandidirati za financiranje iz strukturnih fondova na distribucijskom području Komunalije d.o.o. iznosi 85.190.000,00 kn. Između ostalih tim sredstvima predviđa se financiranje izgradnje novog crpilišta u Đurđevcu, te njegovo spajanje u vodoopskrbni sustav, vodospreme „Čepelovac“ od 2.500 m3 i njezino spajanje u sustav, rekonstrukcija postojećeg magistralnog vodovoda u Đurđevcu i to u ulicama Stjepana Radića, Basaričekova i Bana Jelačića, magistralni vodovod Mičetinac – Sv. Ana, te sekundarni vodovodi  Suha Katalena, Severovci i Grkine, rekao nam je M.Blažok, nakon povratka iz Zagreba, zadovoljan potpisanim Ugovorom koji zapravo nosi rješenje za vodoopskrbni sustav Grada Đurđevca.