Subvencioniranje proizvodnje povrća u zatvorenim prostorima


Četvrtak, 22. travnja 2010.

JAVNI POZIV za ostvarivanje subvencija za proizvodnju povrća u zatvorenim prostorima (plastenici ili staklenici) na području Grada Đurđevca u 2010. godini Na temelju Programa subvencioniranja u poljoprivredi u 2010. godini, za koji su sredstva osigurana u Proračunu Grada Đurđevca za 2010. godinu (''Službene  novine Grada Đurđevca'' broj 9/09), Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca objavljuje JAVNI POZIV za ostvarivanje subvencija za proizvodnju povrća u zatvorenim prostorima  (plastenici ili staklenici) na području Grada Đurđevca u 2010. godini I. Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Programom subvencioniranja poljoprivrede, dostave svoje zahtjeve, za ostvarivanje subvencija za proizvodnju povrća u zatvorenim prostorima (plastenici ili staklenici) na području Grada Đurđevca u 2010. godini. II. Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju 1.Pravo na  subvenciju imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa prebivalištem na području Grada Đurđevca najmanje tri godine, obrtnici registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište trvtke obrta na području Grada Đurđevca i moraju se baviti proizvodnjom povrća u zatvorenim prostorima. 2.Subvencionirati će se troškovi izgradnje staklenika ili plastenika s navodnjavanjem minimalne veličine 150 m2 u iznosu od 5 kuna/m2, maksimalni iznos subvencije iznosi 10.000,00 kuna po korisniku godišnje. 3.Korisnik subvencije vlasnik je zemljišta na kojem je izgrađen (staklenik ili plastenik). 4.Staklenik ili plastenik s navodnjavanjem izgrađen je od metalne konstrukcije u toku 2010. godine. 5.Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 6.Zahtjev za subvencioniranje uzgoja povrća u staklenicima ili plastenicima podnosi se jednom godišnje. 7.  Podnositelj zahtjeva mora imati podmirene sve obveze prema Gradu Đurđevcu na dan      podnošenja zahtjeva. III. Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju  1. Obrazac zahtjeva.  2. Preslika osobne iskaznice.  3. Kopija računa o kupnji staklenika ili plastenika u 2010. godini.  4. Kopija rješenja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.  5. Izjava o površini staklenika ili plastenika. OBRAZAC ZAHTJEVA preuzmite OVDJE . (kliknite na link) IV. Načini i rokovi podnošenja zahtjeva Zahtjev se podnosi do 15.12.2010. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u Gradu Đurđevcu, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, www.djurdjevac.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje povrća u zatvorenim prostorima i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu: Grad Đurđevac Upravni odjel za gospodarstvo,  financije i javne prihode Stjepana Radića 1 48350 Đurđevac Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati. V. Zaključak o isplati subvencije donosi gradonačelnik Grada Đurđevca na osnovu kojeg će Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca izvršiti  isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju proizvodnje povrća u zatvorenim prostorima. VI.           Sve informacije, mogu se dobiti u Gradu Đurđevcu, Upravni odjel za gospodarstvo,  financije i javne prihode, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, www.djurdjevac.hr, i telefon 811-052.  Objavom ovog Javnog poziva prestaje važiti Javni poziv od 19.04.2010. godine.   UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I JAVNE PRIHODE GRADA ĐURĐEVCA KLASA:320-01/09-01/07 URBROJ: 2137/03-03-01/11-10-2 Đurđevac, 19. travnja 2010.