Sv. Ana u planovima Sloge-podravske trgovine


Utorak, 11. kolovoza 2009.

Slogi-podravskoj trgovini, koja i u ova ekonomski teška vremena pronalazi načina da dođe do svojih kupaca, ni mala Sveta Ana, sa svim svojim posebnostima, nije nezanimljiva. Osobito nas interesira vaša vodenica, koja bi se izvrsno, kad za to dođe vrijeme, mogla uklopiti u jedan od naših budućih projekata, rekao je predstavnicima Svete Ane, Valent Vrhovski, direktor ove poznate podravske trgovačke kuće. O do sada učinjenom na uređenju naselja i privlačenju turističkih znatiželjnika, te o svojim planovima i željama za razvoj izletničkog i seoskog turizma u najmanjem i turistički najpoznatijem đurđevačkom prigradskom naselju Svetoj Ani, direktora Sloge-podravske trgovine, upoznao je predsjednik MO Ivan Pajtak i predsjednica Udruge žena „Svetojanke“ Katarina Račan. Svojem domaćinu onu su pri tom predali i umjetničku sliku, te zahvalnicu za svu dosadašnju iskazanu sponzorsku pomoć u obilježavanju Dana Svete Ane i Dana zlevanke.