Uzgajivači simentalca bez pravih odgovora


Četvrtak, 25. veljače 2010.

Predstavnici i članovi Saveza udruga uzgajivača goveda simentalske pasmine Koprivničko-križevačke županije, na jučerašnjem sastanku u hotelu Picok s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, te nadležnih službi Županije i Agencije za poljoprivredu ipak nisu od njih uspjeli dobiti sve odgovore na svoje pitanje, kako dalje. Već je prije sastanka njihov predsjednik Ivan Hodalić, najpoznatiji i jedan od najstarijih i najvećih đurđevačkih stočara, upozorio da je stočarima voda došla do grla, da će rasplodne junice morati poklati jer ih nemaju kome prodati. Hodalić glavnoga krivca za stanje, u kojem bi Hrvatska mogla ostati bez matičnoga stada simentalca, vidi u neorganiziranju izložbi i nemogućnosti prodaje stoke zbog snažnog uvoznog lobija, koji zatire proizvodnju i izvoz. Da izlazi postoje, da nije tako crno kako se trenutno stočarima čini, te da se puno čini u nadležnom Ministarstvu, Agenciji i Županiji da se poboljša stanje u stočarstvu, od genetika rasplodnog materijala do uspostave tržišta, stočarima je pojasnio savjetnik Ministra poljoprivrede, Hodalićev imenjak i prezimenjak, Ivica Hodalić. Stočare okupljene u Savezu, u koji je učlanjeno sedam stočarskih, marvogojskih udruga,  iz Sv.Ivana Žabna, Sv.Petra Orehovca, Gole, Novoga Virja, Ferdinandovca, Kloštra Podravskog i Đurđevca, pozdravio je i gradonačelnik S.Gračan.