Grad će sufinancirati kupnju radnih bilježnica za osnovnoškolce nižih razreda


Utorak, 4. kolovoza 2015.

Gradonačelnik Željko Lacković uputio je Gradskom vijeću na razmatranje prijedlog o sufinanciranju udžbenika i radnih bilježnica za učenike prvih razreda te radnih bilježnica za druge, treće i četvrte razrede osnovne škole. Grad će sufinancirati radne bilježnice koje se koriste od prvog do četvrtog razreda osnovne škole jer se one ne mogu razmjenjivati. Nakon što gradski vijećnici donesu odluku o sufinanciranju građani će o daljnjim koracima na vrijeme biti informirani.