Grad Đurđevac poslao zahtjev za proglašenje elementarne nepogode


Petak, 29. travnja 2016.

Zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih niskim temperaturama i mrazom u periodu od  26. i 27. travnja 2016. godine na području Grada Đurđevca nastale su velike štete na poljoprivrednim, ratarskim i povrtlarskim kulturama te na voćnjacima i vinogradima. Grad Đurđevac je poslao zahtjev Koprivničko-križevačkoj županiji za proglašenje elementarne nepogode.

Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda 2. svibnja će izaći na teren kako bi utvrdilo nastalu štetu, te će se nakon proglašenje elementarne nepogode i uvida u stanje na terenu moći podnositi pojedinačni zahtjevi za prijavu štete u Gradskoj upravi.