Grad Đurđevac sufinancira VIP projekt “Klaster kao oblik jačanja konkurentnosti pčelara grada Đurđevca”


Srijeda, 3. lipnja 2015.

Dana 25. svibnja 2015. godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju VIP projekta "Klaster kao oblik jačanja konkurentnosti pčelara grada Đurđevca" između Sveučilišta u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb kao Nositelj projekta i Grada Đurđevca, koji će kao sufinancijer Projektu doznačiti novčanu potporu od 20.000,00 kuna.

Na području grada Đurđevca najviše proizvođača je u kategoriji malih pčelara koji prodaju med pojedinačno, uglavnom na sajmovima. Problem ovih pčelara je slab dohodak i nemogućnost ulaganja u tehnologiju i potrebnu opremu. Grad Đurđevac želi ponuditi veću pomoć društvene zajednice, kao što je osnivanje i djelovanje klastera koji će omogućiti malim pčelarima ponudu većih količina meda, ulaganje u opremu koju pojedinačno nisu u mogućnosti financirati i korištenje sredstava EU fondova. Kroz projekt bi se djelovalo na očuvanje medonosnog područja i samoniklog bilja, čime se izravno utječe na zaštitu okoliša i bioraznolikosti.