Gradonačelnik Gračan od GV dobio prolaznu ocjenu


Ponedjeljak, 13. rujna 2010.

Gradonačelnik Gračan može odahnuti i biti zadovoljan jučerašnjom, prvom radnom sjednicom Gradskoga vijeća nakon godišnjih odmora. Bez rasprave gradski su vijećnici prihvatili njegovo izvješće o njegovu polugodišnjem radu. Tu doista nije moglo ni biti primjedaba i dodatnih pitanja jer im je sve podrobno napisao koje je sve oduke, zaključke i rješenja donio i potpisao u pola ove godine, ali i što je činio na razvoju mjesne samouprave i turističke zajednice, u kojoj su fazi najvažniji gradski projekti, izrada projekta ukupnog razvoja Đurđevca i katastarska izmjera gradskoga područja, te što je obavljeno javnom nabavom, a što programom javnih radova.   No, gradonačelnikov prijedlog da se izmijeni i dopuni Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Đurđevca, naišla je na mali otpor HNS-ova vijećnika Ivana Pleadina. Gračan je predložio da se osnuje novi Upravi odjel za pripremu projekata i razvoja, koji će imati zadaću pratiti i kandidirati projekte Grada Đurđevca i ustanova u vlasništvu Grada za financiranje preko fondova EU, ministarstva i fondova RH.     Novi Upravni odbor trebao bi, ukratko, dovlačiti novce izvana i pratiti realizaciju projekata temeljem međugranične suradnje, a izrađivao bi potrebnu dokumentaciju za prijavu projekata, obavljao bi poslove vezane uz poticanje energetske učinkovitosti, a sudjelovao bi i kod izrade strateških i planskih dokumenata vezanih uz razvoj Đurđevca.     -To je nepotrebno administriranje i takav Upravi odjel nije potreban osnovati. Projekte bi trebali pripremati zaposleni u gradskoj upravi, a agencijama bi se trebali povjeriti poslovi izrade projekata što bi bilo jeftinije, ocijenio je I. Pleadin i pri tom ostao usamljen. U obranu gradonačelnikova stava da se s osnivanjem takvoga razvojnog Odjela već kasni i da se treba razvojno razmišljati radi privlačenja novaca, te prijedloga da se ipak osnuje, jer su novi uvjeti i nova pravila ponašanja, stao je i izrijekom Marijan Štimac, zamjenik predsjednika GV, a potom i neizravno i Ivan Đopar, predsjednik GV. Uz suzdržan Pleadinov glas, Đurđevac će ipak dobiti novi Upravni odjel za pripremu projekata i razvoj. Koliko će on koštati gradski proračun nije bilo govora, kao ni to tko će u njemu raditi. Neslužbeno se doznaje da bi to mogao biti Martin Mahović, sadašnji pročelnik Upravom odjelu za stambeno komunalne poslove. U njegov Upravni odjel za prostorno uređenje , investicije i komunalno gospodarstvo, trebao pak doći dipl ing. građevinarstva. On bi uz prostorno planiranje, komunalne djelatnosti, graditeljstvo, promet i veze, vodoopskrbu, zaštitu okoliša i stambene poslove, trebao i kontrolirati realizaciju svih gradskih građevinskih i komunalnih projekata. Inače, sva polugodišnja izvješća o izvršenju gradskoga Proračuna i javnih gradskih ustanova su prihvaćena bez rasprave. Gradonačelnik Gračan je vijećnicima pojasnio zašto je Državni ured za reviziju o lanjskom financijskom gradskom poslovanja dao uvjetno mišljenje, nakon čega se vijećnik M. Štimac založio da se na temelju Zakona o vodama što prije osnuje trgovačko društvo koje će, izdvojeno iz Komunalija, baviti poslovima vode i odvodnje. Razgraničenje imovinsko-pravnih odnosa između Grada i Komunalija, tada se ne bi više spominjalo u nalazima revizije.