Gradonačelnik pismom zamolio da se urede zapuštena pročelja i okućnice


Subota, 5. ožujka 2011.

Na adrese blizu stotinu đurđevačkih obitelji i onih iz prigradskih naselja, ovih je dana iz Ureda gradonačelnika Gračana i s njegovim potpisom otišlo pismo, točnije Obavijest o uređenju vanjskih dijelova zgrada i okućnica, ograda i izloga. U pismu-obavijesti, među ostalim piše:  „Obilaskom Grada utvrđeno je da ima derutnih i zapuštenih zgrada koje svojim izgledom nagrđuju opći izgled ulica i naselja. Budući da ste Vi vlasnik-suvlasnik-korisnik takvog objekta dužni smo Vas obavijestiti da ste prema Odluci o komunalnom redu dužni brinuti o vanjskom izgledu zgrada, okućnice, ograde i izloga (ako se radi o poslovnom prostoru). Zgrada koja svojim izgledom zbog oštećenja ili dotrajalosti vanjskih dijelova nagrđuje opći izgled ulice i naselja mora se urediti tijekom godine u kojoj oštećenje utvrđeno, a najkasnije u roku od 12 mjeseci, na Vaš, odnosno trošak vlasnika zgrade. Osim toga morate redovno i uredno održavati vrtove, voćnjake, zelene površine, živice i druge površine ispred i oko građevine, kao i neizgrađena građevinska zemljišta uz javnu površinu. Ne budete li se toga pridržavali, komunalni redar Vam može svojim rješenjem narediti određene radnje čišćenja i uređivanja. Ukoliko ih ne izvršite, one će ipak biti provedene, ali  preko treće osobe, a na Vaš trošak, prema važećem cjeniku poduzeća koje će obavljati, umjesto Vas, naložene radnje održavanja i uređenja. Da ne bi došlo do takve situacije želimo Vas pravovremeno obavijestiti i zamoliti da pravovremeno uredite svoje prostore. Nadamo se da ćete ovu obavijest shvatiti kao dobronamjernu i unaprijed se zahvaljujemo na realizaciji, jer je to u interesu svih da nam Grad bude lijep i uređen.“