GRADONAČELNIK POKROVITELJ LIKOVNE RADIONICE „PESKI ART 2013.“


Utorak, 10. rujna 2013.

Mjesni odbor Peski pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Đurđevca Željka Lackovića i u suradnji s Udrugama i kreativnim pojedincima s područja Grada Đurđevca organizira u subotu 14. rujna 2013. godine Likovnu radionicu „PESKI ART 2013. Đurđevac“. Likovna radionica održat će se u Društvenom domu „Mladen Markač“ s početkom u 9,00 sati, a sudjelovat će 30-tak umjetnika iz pet županija (Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske, Varaždinske, Bjelovarsko-bilogorske i Zagrebačke županije).
Cilj ovog kulturnog događaja je obilježavanje godišnjice izricanja oslobađajuće presude Počasnog građanina grada Đurđevca generala Mladena Markača.
Naime, umjetnička djela naslikana na likovnoj radionici biti će predana Gradu Đurđevcu u vlasništvo, a kao trajni postav izložena u DD „Mladen Markač“.