Gradska knjižnica Đurđevac obilježava 50 godina umjetničkog stvaralaštva i 70. rođendana Božice Jelušić


Subota, 23. listopada 2021.

Gradska knjižnica Đurđevac organizira Obljetnički kolokvij povodom 50 godina umjetničkog stvaralaštva i 70. rođendana đurđevačke književnice Božice Jelušić koji će se održati u ponedjeljak 25. listopada 2021. godine s početkom u 18,00 sati u Domu kulture u Đurđevcu.

O životu i stvaralaštvu poznate đurđevačke književnice i profesorice na ovom obljetničkom kolokviju govorit će Hrvoje Petrić, Zdravko Seleš, Ružica Cindori, Enerika Bijač, Aleksandar Horvat, Darko Pernjak, Nikola Cik i Stjepan Juranić, dok će u glazbenom djelu nastupiti ženski vokalni ansambl Đurđevčice.