Gradski vijećnici podvukli crtu pod lanjsko proračunsko poslovanje


Petak, 29. travnja 2011.

Jučerašnjom sjednicom Gradskoga vijeća, posljednjom pred svečanu za Dan grada, u ponedjeljak, gradski su vijećnici podvukli crtu pod lanjsko gospodarenje gradskim, proračunskim novcem. Bez velike rasprave, s prije usuglašenim stavovima na Gradskom odboru za proračun i financije, prihvaćen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2010., te svi izvještaji o radu i financijskom poslovanju javnih gradskih ustanova.     Generalno ni jedna se proračunska stavki ne ostvaruje u planiranim iznosu, točnije indeks ostvarenja jedva prelazi 80 posto.Iznimka su jedino tekuće pomoći koje su došle iz državnoga proračuna, a vezane su uz stopostotnu isplatu naknada nakon proglašenja elementarnih nepogoda. Izvorni prihodi su u zamjetnom padu, pogotovo nakon katastrofalne situacije u NaturAgro, pojasnio je gradonačelnik Gračan. Zbog toga  je i ovogodišnji proračun uz to opterećen s 440.046,75 kuna manjka prihoda i primitaka koje su preneseni u lanjski proračun iz godine prije. Lani se ukupni primici i prihodi u gradskom proračunu iznosili 29.511.583,89 kuna, a rashodi i izdaci tek nešto manji, 20.295.956,38 kuna, pa se u osnovi poslovalo viškom u iznosu od 215.627,51 kuna. No, da nije bilo manjka prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 655.674,26, bila bi to pozitivan proračunska godina. -Ovo lanjsko možemo samo blagosloviti, a u principu se dogovoriti da se kreditnim zaduženjima ne bi trebalo krpati proračunske rupe, jer se u proračunski minus bilježi i kreditno zaduženje, što ubuduće moramo izbjegavati, predložio je vijećnik Ivan Pleadin, čemu se nitko nije usprotivio. Vijećnici su, uz to, donijeli odluku o prodaji „stare tržnice“, najatraktivnijeg i najvrednijeg građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada, čija je vrijednost procijenjena na preko 3,9 milijuna kuna, a za koje su navodno zainteresirani veliki trgovački lanci. Prihvatili su i Program rada Savjeta mladih Grada Đurđevca, te donijeli Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina kojima prijeti  povećana opasnost od nastajanja i širenja požara tijekom žetvene sezone.