Gradski vijećniici o polugodišnjem poslovanju Komunalija


Srijeda, 9. rujna 2009.

Jučer su đurđevački gradski vijećnici,  na redovnoj 4.sjednici GV,  prihvatili opsežno polugodišnje izvješće Komunalija, koje su poslovale sa 167.000 gubitka. Direktor Marijan Blažok je gradskim vijećnicima pojasnio gdje su izvori gubitaka, a podnio je i posebna izvješća o poslovanju po djelatnostima društva, o broju sprovoda i kvarova na vodovodnoj mreži, o preblematici plaćanja naknade ŽUC-u, a posebno su razmatrani njegovi prijedlozi za postizanje financijske stabilnosti  u distribuciji vode odakle izviru najveći gubici, koji na godišnjoj razini iznose više od 720.000 kuna.   U posljednje četiri godine Komunalije su za 24 posto povečale distributivnu mrežu, dok je prodaja vode rasla samo za osam posto, broj kvarova za 120 posto, a gubici za  897 posto. Grad Đurđevac u potrošnji vode sudjeljuje sa 80 posto, a na njegovu je području samo 20 posto distributivne mreže, pa je krajnje vrijeme da teret kompletnog održavanja i podmirivanja gubitaka Đurđevčani podijele sa korisnicima iz ostalih općina đurđevačke Podravine. Marijan Štimac je predložio da se pri tom primijeni model obračuna kakav ima koprivnički Komunalac sa svojim susjednim općinama, a gradonačelnik Gračan najavio da je u pripremi sastanak s načelnicima susjednih općina kojima će biti predočeno nekoliko modela buduće suradnje. Prihvaćeno je i polugodišno izvjeće poslovanja u Komunalijama-Plinu, drugoj komunalnoj tvrtki, koja je poslovala pozitivno i ostvarila 179.000 bruto dobiti, ali je radi osiguranja likvidnosti i sigurnosti poslovanja morala odustati od većih investicija, plaću direktoru Draženu Mesiću i rukovoditeljima smanjiti za deset posto, voditeljima za osam, a radnicima za pet posto, a zatražili su i prolongiranje otplate revolving kredita ,od tri milijuna kuna, za godinu dana.   Izvor: Radio Koprivnica