GV usaglašeno protiv antenskih stupova, a za zaduženje Grada


Petak, 29. siječnja 2010.

Stanje opće sigurnosti na području djelovanja PP Đurđevac lani je bilo gotovo u svim segmentima puno povoljnije u odnosu na 2008. Rezultat je to pojačanog preventivnog djelovanja policije, rekao je načelnik PP Đurđevac Davor Kovačev pored gradskim vijećnicima, kojima je podnio temeljito statističko izvješće u stanju kriminaliteta, javnoga reda i mira i druge prekršajne politike na području PP Đurđevac. Tome je pridonijela i dobra suradnja i tjedne konzultacije i međusobno informiranje načelnika Kovačeva i rad Vijeća za prevenciju, ocjenio je gradonačelnik Gračan, a GV prihvatilo izvješće i ponudu načelnika Kovačeva da se o toj problematici na GV češće raspravlja.   Vezano uz Izmjene i dopune PP KC-KŽ, gradski vijećnici podržavaju tehnološki napredak i razvitak elektroničkih komunikacija na području Grada Đurđevca, ali ne prihvaćaju postavljanje antenskih stupova unutar zone stanovanja, zbog mogućeg utjecaja na zdravlje ljudi, kao i ometanje signala postojećih uređaja. Predložili su postavljanje jednog antenskog stupa za sve distributere na obroncima Bilogore, izvan zone stanovanja, a za što, rečeno je, postoje dobre lokacije s pristupnim cestama i potrebnom infrastrukturom.Vijećnicima je prezentirano Idejno rješenje Športsko–rekreativnog centra „Graničar-Đurđevac“, čiju realizaciju Grad podržava, ali za nju nema novaca. Priželjkuju si stoga zaintersiranog koncesionara i novog vlasnika u Hotelu Picok, uz koji je sve vezano, te pomoć HHO i drugih izvora. Bez rasprave i izdvojena mišljenja vijećnici su prihvatili Plan rada GV i Odluku o početku postupka javne nabave za izgradnju mrtvačnica u Čepelovcu i Suhoj Kataleni. Uz primjedbu vijećnika I.Pleadina da nije u redu da se Grad zadužuje sada, a buduća dva saziva vijećnika će morati vraćati kredit, vijećnicu su ipak prihvatili Odluku o kreditnom zaduženju Grad od tri milijuna kuna za financiranje kapitalih projekata, a koji će se vraćati narednih deset godina. Tim novcima će se financirati izgradnja sportskog vježbališta pri OŠ (580.000 kn), rekonstrukcija uređaja za biološko pročišćavanje voda (milijun kuna), rekonstrukcija komunalne infrastrukture u Ulici P.Zrinskog (595.000), izradnja mrtvačnica u Čepelovcu i Suhoj Kataleni (po 270.000), te Poslovno-industrijska zona A (285.000 kuna). Inače, koprivnički dimnjačari, čistit će đurđevačke dimnjake, jer su imali najpovoljniju ponudu, pa su na godinu dana dobili gradsku koncesiju za taj posao.