Homeopatija kao preventivna medicina


Ponedjeljak, 11. travnja 2016.

U sklopu  Svjetskog tjedna homeopatije u Gradskoj knjižnici Đurđevac održano je predavanje Homeopatija kao preventivna medicina. Predavačica je bila Grozdana Grubišić-Popović, član Hrvatske udruge homeopata (HUH).

Homeopatija je priznata gotovo u cijelom svijetu i po broju korisnika je druga vrsta medicine.

Predavanje je prikaz nastanka i temeljnih principa na kojima homeopatija djeluje, kao i prikaz najčešće korištenih lijekova u akutnim stanjima našeg svakodnevnog života.

Poticanjem imunološkog sustava i cjelokupnog zdravlja, homeopatija poboljšava otpornost osobe na infekcije i eventualne bolesti.

Predavačica je objasnila osnovna načela homeopatije te naglasila važnost zdrave prehrane i brige o vlastitom zdravlju.