Imenovan povjerenik


Četvrtak, 23. siječnja 2014.

Vlada RH je na svojoj 138. sjednici održanoj 23. siječnja 2014. godine donijela Rješenje o istovremenom raspuštanju Gradskog vijeća Grada Đurđevca i razrješenju gradonačelnika Grada Đurđevca i njegove zamjenice.

Posebnim rješenjem imenovan je povjerenik Vlade RH u Gradu Đurđevcu za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Đurđevca. Povjerenikom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Đurđevca imenovan je Željko Car.

Sredstva za rad povjerenika osiguravaju se u proračunu Grada.

Stupanjem na snagu Rješenja Vlade, danom objave u Narodnim novinama, prestaje mandat članovima Gradskog vijeća i mandat gradonačelnika Željka Lackovića i zamjenice gradonačelnika Brankice Kolomaz.