Ines Jagar, predsjednica Savjeta mladih Grada Đurđevca


Srijeda, 11. svibnja 2011.

Ines Jagar, nova je predsjednica Savjeta mladih Grada Đurđevca. Na posljednjoj sjednici Gradskoga vijeća kratko se predstavila vijećnicima, zahvalila svojoj stranci, HDZ-u, što ju je predložio za tu funkciju, izrazila žaljenje što mladi u Đurđevcu nemaju puno izbora i mogućnosti za veće potvrđivanje i zabavu, i najavila da ima puno ideja, te da će se o Savjetu još čuti.       Međutim o Programu rada Savjeta mladih Grada Đurđevca za 2011. koji su gradski vijećnici dobili u materijalima, nije govorila konkretno. Ono što su vijećnici dobili od njihova Programa, toliko je općenito i na načelnoj razini, da bi se moglo primijeni u bilo kojem gradu u Hrvatskoj, dok je Đurđevac prisutan samo u nazivu Grada. Nova predsjednica i članovi njena Savjeta mladih našega Grada stoga bi ga trebali što prije konkretizirati, a svi ostali im u tome pomoći, te im dati mogućnost da se iskažu u svim svojim kreativnim segmentima.