Ispravak netočnog i nepotpunog sadržaja informacije u emisiji Kronika tjedna


Ponedjeljak, 9. rujna 2013.

U nastavku se nalazi u cijelosti dopis Stručne službe Grada Đurđevca, Podravskom radiju d.o.o.,  radi ispravka objavljene informacije u emisiji "Kronika tjedna" u kojoj je gostovala gospođa Verica Rupčić.                                                                      REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA                    GRAD ĐURĐEVAC                    STRUČNA SLUŽBA KLASA: 008-01/13-01/15 URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 Đurđevac, 9. rujna 2013.                                       Radio Đurđevac d.o.o., Kralja Tomislava 2, Đurđevac                                                                                                                          kao nakladnik medija Podravski radio                                                                                                         n/r. glavnog urednika                                                                                             PREDMET : Zahtjev za ispravak objavljene informacije   Poštovani,   sukladno članku 40. Zakona o medijima, upućujemo Vam zahtjev za ispravak objavljene informacije čiji je sadržaj bio netočan i nepotpun. Informacija je objavljena dana 8. rujna 2013. godine u emisiji Podravskog radija – Radio Đurđevca,  „Kronika tjedna“ u kojoj je gostovala gospođa Verica Rupčić, iz čije izjave proizlazi da u pripremi i realizaciji 3. Izbora najuzornije seoske žene Koprivničko-križevačke županije, nisu sudjelovali predstavnici Grada Đurđevca. U cilju pravilnog informiranja javnosti, želimo naglasiti da je Grad Đurđevac aktivno sudjelovao u pripremi navedene manifestacije te je istu pomogao financijski, materijalno i ljudski. Predstavnici Grada Đurđevca bili su uključeni u doček gostiju,  sudjelovali su u radu žirija i  u programu tijekom cijele priredbe, a pomogli su i oko tehničke pripreme dvorane. Zamjenica gradonačelnika gospođa Brankica Kolomaz na početku priredbe pozdravila je nazočne, sudjelovala je u radu žirija i cijelo vrijeme trajanja priredbe bila je s natjecateljicama i gostima. Priredbi je prisustvovala predsjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca gospođa Kristina Benko Markovica koja je predvodila „Đurđevčice“ koje su nastupale u programu, a u programu su sudjelovali i drugi đurđevački izvođači:  KUD „Petar Preradović“ Đurđevac, Udruga cimbalista Hrvatske i plesna skupina No 1. Pročelnik Martin Mahović goste iz Usore upoznao je sa  znamenitostima Grada Đurđevca i s istima je proveo cijeli dan, a radnici iz javnih radova sudjelovali su u pripremi dvorane za manifestaciju - postavi i raspremanju tepiha, klupa i stolica. Pored navedenog djelatnici iz javnih radova i osobe na stručnom osposobljavanju u Gradu Đurđevcu bili su raspoređeni na cjelodnevnom dežurstvu za potrebe manifestacije. Gradonačelnik Željko Lacković nalazi se na godišnjem odmoru te iz tog razloga nije prisustvovao priredbi, no o istome je gospođa Verica Rupčić bila obaviještena. Ovaj ispravak objavljuje se radi iznošenja istinitih činjenica kojima se pobijaju navodi izneseni od gospođe Verice Rupčić.   S poštovanjem!                                                                                                            Pročelnica                                                                                                                     Jadranka Švaco, dipl. iur.