Izdvojili pet tisuća kuna za CT


Ponedjeljak, 12. veljače 2007.

Gradsko poglavarstvo iz proračuna je izdvojilo pet tisuća kuna za nabavku CT uređaja u koprivničkoj bolnici. Poglavarstvenici su podržali ovu humanitarnu akciju jer će CT koristiti i stanovnici đurđevačke podravine. Grad Đurđevac financirat će s 30 kuna trihineloskopske preglede uzoraka svinjskog mesa koje donose građani koji kolju svinje za potrebe vlastitog kućanstva. Osim Đurđevčana, pravo na besplatni pregled mesa imaju i mještani prigradskih naselja Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Sveta Ana, Suha Katalena, Sirova Katalena, Grkine i Severovci. (Podravski List)