Izgradnja glavnih ulaznih vrata na Gradskom groblju u Đurđevcu


Srijeda, 25. veljače 2009.

Gradsko groblje u Đurđevcu nakon niza godina biti će u potpunosti ograđeno. Za to je potrebno izgraditi petora vrata, od kojih će tri financirati Grad Đurđevac, a ostala Komunalije d.o.o..Izgradnja glavnih ulaznih vrata sa uređenim prilazom, te dva pomoćna ukupno će koštati 50.000,00 kn bez kamene obloge, dok će Komunalije d.o.o. u vlastitoj režiji izgraditi pomoćna vrata koja se nalaze od strane Radničke ceste, te vrata koja će se koristiti za pristup strojeva i kamiona na groblje (klesari,....). Sukladno Zakonu o groblju Komunalije d.o.o. započinju i sa izdavanjem Rješenja o vlasništvu grobnih mjesta. Stoga pozivamo sve vlasnike da ažuriraju svoje podatke u Upravi groblja. Napominjemo da Komunalije za 30% grobnih mjesta nemaju podatke o njihovim vlasnicima, dok 40% evidentiranih vlasnika ne podmiruje svoje obveze s osnova naknade za groblje. Sukladno Zakonu o grobljima grobna mjesta koja nemaju vlasnike i ona za koje se naknada ne plaća duže od 10 godina biti će izuzeta i sukladno zakonskim propisima ponuđena na daljnju prodaju.   Ujedno molimo sve one koji posjećuju groblja na području Grada Đurđevca da se pridržavaju Odluke o grobljima odnosno propisanih pravila ponašanja. Posebno se to odnosi na dječje vožnje biciklom. Kako je tijekom 2008. godine zamalo došlo do tragičnih događaja Gradskom groblju u Đurđevcu koja su bila uzrokovana upravo dječjom vožnjom u vrijeme orezivanja živica, odlučili smo se na postavljanje vidnih znakova upozorenja i zabrana.  Danas, Komunalije d.o.o. tuženik su u sudskom sporu zbog navedenog događaja. KOMUNALIJE d.o.o.