Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Đurđevcu


Petak, 12. veljače 2021.

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Đurđevcu, KK.06.3.1.12.0014

Naziv korisnika: Grad Đurđevac

Ukupna vrijednost projekta: 5.348.805,54 kuna

EU sufinanciranje projekta: 4.480.782,19 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 20.08.2019. – 31.10.2022.

Kratki opis projekta: U sklopu projekta planira se izgradnja i opremanje postrojenja za gospodarenje otpadom namijenjenog razvrstavanju, mehaničkoj obradi i skladištenju odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (sortirnica).

Ciljevi projekta: Izgradnjom navedenog objekta, direktno će se pridonijeti povećanju stope recikliranja odvojeno prikupljenog otpada, stvorit će se uvjeti za povećanje količina odvojeno prikupljenog otpada koji je pogodan za recikliranje. Povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju, ponovnoj uporabi otpada te o održivom gospodarenju otpadom.

Kontakt osoba: Jelena Kokotić, jelena.kokotic@djurdjevac.hr

https://strukturnifondovi.hr/

 

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Grada Đurđevca d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda  u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“