Izrađuje se projektna dokumentacija za uređenje utvrde Stari grad


Utorak, 8. rujna 2015.

Utvrda Stari grad i njen okoliš u potpunosti bi trebali biti uređeni u sklopu projekta regije digitalnih muzeja. U tijeku je izrada projektne dokumentacija za izradu opkopa, rekonstrukciju gradskih vrata i bedema te uređenje scene za Legendu o Picokima. Natječaj u sklopu razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine trebao bi biti raspisan u listopadu i dotad će Gradska uprava imati spremnu potrebnu dokumentaciju. Zahvaljujući projektu regije digitalnih muzeja već je obnovljen dio utvrde Stari grad, nabavljen je dio multimedijalne opreme za gradski Muzej te su provedena arheološka istraživanja. Cilj projekta je poboljšati konkurentnost turističke ponude te time doprinijeti ekonomskom razvoju.

Grad je pokrenuo i projekt uređenja posjetiteljskog centra Čudesna zemlja Picoka koji će poslužiti za dodatnu promociju Legenda o Picokima. Posjetiteljski centar će biti uređen u zgradi bivšeg Prekršajnog suda.